VAD ÄR DITT NÄSTA STEG?

Om samtalsterapi

I dina svårigheter ligger även dina möjligheter!

Det enklaste sättet är att investera tid i dig själv och få professionell hjälp utifrån. Mitt enda fokus är att hjälpa dig hitta nya vägar och perspektiv, som i sin tur stärker dig för att ta dig ända fram till mål. Jag hjälper dig att komma till insikt över vad som är själva kärnan till ditt problem, vad som är viktigast för dig och vilka steg du behöver ta för att nå dit.

Var skulle du befinna dig om allt vore möjligt?

Om du kunde blicka ett år framåt i tiden och det skulle vara ditt bästa år någonsin, vad skulle behöva hända då? Hur får den tanken dig att känna?

Många tror att en terapeut är någon slags upplyst varelse som är fri från alla problem och har full koll på läget. Men det är inte så, vi är alla ute på vår livsresa. Jag tycker om tanken att vi är ute och klättrar på ett berg. Du klättrar på ditt berg och jag klättrar på ett annat här borta. Härifrån mitt berg kan jag se vissa saker som inte du ser, att det finns en annan väg du skulle kunna ta eller att du inte använder din yxa på ett effektivt sätt. Men du få inte tro jag har nått toppen på mitt berg och att jag lutar mig tillbaka och tar det lugnt. Faktum är att jag klättrar också, jag gör fortfarande misstag och lär mig av dem. I grunden är vi alla lika. Vi klättrar alla i berg tills den dagen vi dör. Men grejen är att vi kan bli bättre och bättre på att klättra, och vi kan bli bättre och bättre på att uppskatta resan. Det är det som vårt arbete tillsammans handlar om.

“Stress orsakas av att vara “här”
men vilja vara “där””

Eckhart Tolle

I mitt arbete använder jag mig mycket av ACT som Socialstyrelsen för övrigt rekommenderar som en effektiv behandlingsmetod för en rad olika symptom. ACT eller Acceptance Commitment Therapy är en evidensbaserad form av KBT, som står för kognitiv beteendeterapi (”tredje vågens KBT”), som i ett stort antal studier visat sig ha god effekt vid t ex ångestproblematik, depression, fysiska smärttillstånd, trauma, missbruk, relationsproblem och kriser.

Inom ACT utgår man från att våra beteenden är inlärda och kan läras om. Det är oftast i vår strävan att undvika obehag i livet som problemen uppstår. Ju mer vi försöker undvika obehag, såsom rädslor och ångest, desto mer ökar detta. ACT handlar om att bli medveten och släppa taget om det vi inte kan påverka, att skapa acceptans kring jobbiga tankar och känslor. Om vi lyckas leva våra liv i enlighet med våra värderingar så ökar livskvaliteten och därmed också vår psykiska hälsa. ACT är i hög grad ett upplevelsebaserat förhållningssätt, där metaforer och övningar används för att hitta vägar ut ur det låsta samt främja meningsfullt handlande.

Du får hjälp med att förhålla dig till det som tynger dig så att det inte får orimligt stort inflytande över ditt liv. Tillsammans hittar vi vägar framåt. Vi tränar även på att öka din självomsorg och förmåga att vara i nuet med hjälp av selfcompassion och olika mindfulnessövningar. Jag använder även vägledda guidade måleriövningar där vi tillsammans kan reflektera över vad som kom upp i bilden. Att måla en bild kan befästa en känsla. Här kan du läsa några kommentarer från tidigare klienter:

Det var roligt att rita och det kom naturligt, väcker en känsla av trygghet, lugn och glädje.

Övningen skulle kunna hjälpa mig i min vardag, när jag blir tryggad och är i obalans.

När jag betraktar bilden ger den mig en tydlighet vad som verkligen är viktigt. Att jag ska hålla fast vid detta och påminna mig lite oftare om det.

Bilden inspirerar mig till att göra mer av det jag vill så som resa mer och långt bort.

Jag brinner för att vi arbetar tillsammans för att uppnå psykologisk flexibilitet. Vi undersöker vad som är viktigt för dig i livet (i ACT kallat livsvärden) och hjälps åt att finna meningsfulla handlingar och strategier i den riktningen. Genom att kombinera upplevelsebaserade övningar och samtal arbetar vi för att hitta nya förhållningssätt till våra känslor och tankar. Vi utforskar hur vi kan förhålla oss till våra problem utan att vi hindras från att leva ett rikt och meningsfullt liv.  Det är oftast i vår strävan att undvika obehag i livet som problemen uppstår. Ju mer vi försöker undvika obehag, såsom ångest och rädsla, desto mer ökar den. Tillsammans vågar vi möta våra monster och förhoppningsvis se att de är rätt gulliga när vi närmar oss dem och att de till och med har fina små morrhår.

Mindfulness tillhör den s.k. tredje vågens KBT och är ett mycket hjälpsamt komplement till traditionell terapi. Under min guidning får du närma dig olika övningar som du sedan kan ta med dig i din vardag.

Eftersom jag även har gått Reikiutbildning så använder jag mig också av den i mina samtal när det känns aktuellt. Reiki har en lugnande och vitaliserande effekt och är en naturlig healingmetod som gör att man tar upp mer livsenergi och blir mer avslappnad.