Så går det till

.

Du behöver ingen remiss för att få hjälp hos mig. Jag sparar ingen privat information om mina klienter, varken på datorn eller i pärmar. Mina anteckningar finns endast i pappersform och slängs efter avslutade samtal. Jag jobbar under sekretess vilket innebär att du kan tala om vad du vill i ett tryggt sammanhang. Jag följer yrkesetiska regler och riktlinjer och har regelbunden handledning .

Som klient hos mig får du hjälp utifrån metoden ACT eller Acceptance Commitment Therapy som är en evidensbaserad form av KBT (”tredje vågens KBT”).

Du berättar för mig vad du vill ha hjälp med och vi undersöker och tar reda på vilka utmaningar du står inför och vad som hindrar dig att leva det liv du vill leva, eller vilka behov som finns bakom dina tankar och känslor. Min roll är att lyssna, och tillsammans hittar vi nya vägar framåt för dig.

Inom samtalsterapi finns ingen förbestämd mall för hur terapin ser ut eller hur många gånger vi träffas utan det är en process och ett förändringsarbete. Du kan komma en gång eller flera gånger, eller höra av dig vid behov.

Jag har samtalsrum i Strandbaden, Helsingborg och Lund. Samtalen går även bra att utföra via telefon eller digitalt. Välkommen att boka tid för ett första förutsättningslöst möte!